I Danmark udgør opvarmning af bygninger en meget stor del af det samlede energiforbrug. Tager man opvarmningen alene, er udgiften til denne i dag den højeste nogen sinde og stigende. Sammenholder man det hele, er det største problem faktisk, at vi spilder størstedelen af denne dyrt betalte energi væk som direkte følge af, at vores huse er for dårligt isoleret.

UNDGÅ VARMETAB VED AT EFTERISOLERE.

I forbindelse med energirenovering er det derfor meget vigtigt at nedsætte varmetabet og CO2 udledningen mest muligt. Denne forbedring skal selvfølgelig ske ved en investering med kortest mulig tilbagebetalingstid. Begge dele kan opfyldes, når bygningen efterisoleres. Ud over at kunne spare på varmeregningen vil man også opnå en klar forbedring af indeklimaet. Det er slut med at skrue voldsomt op for varmekilder, sidde i træk op af en ydermur, eller høre på naboernes biler og larm. En side gevinst er også at huset holdes køligt på en varm sommerdag.

HVAD INDEBÆR EFTERISOLERING.

Det ligger i ordet efterisolering, at det er noget man foretager, efter boligen er opført. Det kan være, at man lægger et ekstra lag isolering på et eksisterende lag loftsisolering. Det kan være en u isoleret hulmur, man blæser isoleringsmateriale ind i. Man kan stort set efterisolere overalt i husets klimaskærm. Det vil sige de konstruktioner, der beskytter boligen mod vind og vejr. For eksempel tag, vinduer, ydermure og vægge. Det vil oftest være ældre huse, der har det største besparelsespotentiale ved en efterisolering, men selv nyere huse vil også kunne have gavn af at blive efterisoleret.