Boligens klimaskærm: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør og så videre.
Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis du har en bolig med en god og tæt klimaskærm. Det er gennem klimaskærmen at varmetabet i din bolig sker.

Klimaskærmen kan beskrives som en bygnings evne til at beskytte sig imod temperatursvingninger fra sol, vind, luft og jord.

Normalt handler det om, at klimsskærmen skal ”holde varmen inde”, og holde kulde og blæst ude, så der spares på energien til rumopvarmning. I overvejelser omkring klimaskærmen indgår også elementer som har betydning for indeklimaet, - som feks.: ventilation, behov for køling og passiv sol.

En bygning med en behagelig og ensartet rumtemperatur, smat et sundt indeklima, kræver en tæt og velisoleret klimaskærm. Ved udførslen af klimaskærmen er det derfor vigtigt, at de enkelte materialer vælges, indbygges og samles korrekt.

Forhøjet energiforbrug, trækgener, kondensdannelse, skimmelvækst samt problemer med at opnå en behagelig rumtemperatur, kan være konsekvensen af uhensigtsmæssige materialevalg, dårligt udførte samlinger, kuldebroer eller mangelfuld lufttætning af bygningen.