Efterisolering af loft er blandt de mest effektive tiltag, når man ønsker at reducere sine omkostninger til opvarmning og forbedre sit indeklima.
Mange ældre huse er isoleret med kun 100 mm isolering på loftet. Til sammenligning anbefales i dag en samlet isoleringstykkelse på min 350mm og ved nybyggeri lyder anbefalingen på hele 400-500mm.

Fordi loftsarealet som regel udgør en stor del af bygningens klimaskærm, er en efterisolering her oplagt i forbindelse med energioptimering og vil ofte have en kort tilbagebetalingstid. Afhængigt af hvilket isoleringsmateriale der vælges, vil en efterisolering af loftet også have andre positive effekter, så som et bedre indeklima, bedre temperaturudligning om sommeren og bedre lydisolering.

Vores isolatører har alle stor erfaring med de opgaver, der skal udføres i forbindelse med en loftisolering. Når vi udfører en loftisolering, bruger vi som udgangspunkt papirisolering. Papir uld har gode egenskaber i forhold til lydisolering og temperaturudligning og det giver et minimum af kuldebroer, da det lægger sig tæt rundt om spær, rør osv. Så du for det absolut bedste resultat 

ARBEJDSPROCESEN.

På loftet starter vi med at bygge den nye gangbro ovenpå den gamle, herefter montere vi materiale stop ud mod alle spær samt ved loftlem. 
Når loftet er klart kan indblæsningen gå i gang, indblæsningen sker gennem en lang slange der går fra isolerings maskinen og op på loftet, hvor isoleringsmaterialet bliver blæst ud som et blødt tæppe hen over loftet.

Når indblæsningen er færdig rydder vi op efter os selv og fjerner selvfølgelig alt hvad der skulle være af gammel isolering osv.

NOGLE AF FORDELENE VED LOFTISOLERING

  • Dit varmeforbrug falder drastisk - ofte over 25%         
  • Loftsisolering er typisk tjent ind på 2-3 år
  • Når det er koldt udenfor, holder huset på varmen 
  • Beder lydisolering 
  • Bedre indeklima
  • Boligen stiger i værdi
  • Sænker co2-udslip