ISOVER InsulSafe er gennemtestet og har været produceret i 20 år af Saint-Gobain koncernen. Produktet er testet under forskellige forhold, CE godkendt og Eurofins Gold certificeret.

ISOLERINGEVNEN

Løsulden har ligesom traditionel glasuldsisolering - formstykker og ruller - en god isoleringsevne. Forskellige typer løsuld falder sammen med tiden. Man siger, at isoleringen sætter sig. Hvor ISOVER InsulSafe maksimalt sætter sig med 1 procent, har eksempelvis alternative materialer en sætning på 5-15 procent. Det betyder noget, når der skal lægges ekstra materiale ud.


FUGT

SOVER InsulSafe er et glasuldsprodukt, og glas er ikke fugtfølsom. Glas optager ikke fugt, og der kan ikke vokse skimmelsvamp på det. Derfor er det ikke nødvendigt at tilsætte skimmelmidler.

BRANDKLASSE

I Danmark opstår der hvert år et antal loftsbrande. Glasuld i sig selv er ubrændbart, og vil derfor ikke bidrage til branden, hvis uheldet skulle være ude.ISOVER InsulSafe kan ikke brænde, og kræver derfor ikke tilsætning af brandhæmmere for at leve op til brandkravene.
GODKENDTE MILJÆEGENSKABER
ISOVER InsulSafe består af mere end 98 procent glas. Resten er tilsætningsstoffer, som gør det lettere at installere løsulden ved indblæsning. Produktet indeholder ikke stoffer, som er klassificeret som farlige i henhold til de europæiske standarder.
ISOVER InsulSafe må anvendes i miljømærkede huse.


GENVUNDNE RÅVARER

Til fremstilling af ISOVER InsulSafe anvender vi store mængder genbrugsglas fra vinduer og flasker. Vi tager også hånd om glasuldsrester fra produktionen, og genbruger isolering som en ressource i nye produkter.

CERTIFICERET PRODUKT

ISOVER InsulSafe er certificeret med Eurofins Indoor Air Climate Gold. Den dokumenterer, at produktet har et meget lavt emissionsniveau til indeklimaet både under og efter installation, og lever op til de strengeste markedskrav om VOC emissioner i Europa. VOC emissioner (Volatile Organic Compounds) er flygtige organiske forbindelser, som fx afgives fra de materialer vi omgiver os med eller installerer i vores boliger.